La por (2022)

Sèrie fotogràfica sobre les nostres pors amb la ballarina Alma Steiner.
Aquest treball neix a partir d'una proposta d'El Vernissatge.
Work in progress
Fear (2022)

Photography series about our fears with the dancer Alma Steiner. 
This work was born from a proposal by El Vernissatge.
 
Work in progress