La por 
Sèrie fotogràfica (2022) sobre les nostres pors amb la ballarina Alma Steiner. Aquest treball neix a partir d'una proposta d'El Vernissatge

Work in progress 
Photography series about our fears with the dancer Alma Steiner. This work was born from a proposal by El Vernissatge

Work in progress.