Prenem el paisatge com a punt de partida, per observar i per impregnar-nos de l'ara i de l'abans. La vida, la feina, les accions quotidianes, la tradició i les vacances. Una exploració de l'espai que es mostra i l'espai que rebem.
La ‘maresia’ és aquest mot inventat que es refereix a l’olor del mar. Evoquem a través d'una instal·lació audiovisual l'atmosfera de l'Escala, el ritme pausat i constant d'un paisatge. 

Aquest és un projecte conjunt amb la ballarina i poeta Azucena Momo, desenvolupat gràcies a la Beca Internacional de Primavera de l'Escala 2021 (especial tardor). 
Premi Menció Especial d'Art Jove d'Inundart 2022
Es podrà veure al Festival Inundart del 5 al 31 de juliol de 2022, a ka Casa de la Cultura de Girona.


Premsa: 
We take the landscape as a starting point, to observe and to immerse ourselves in the present and the past. Life, work, activities from the day a day, tradition and holidays. An exploration of the space shown and the space we receive. 
‘Maresia’ is a word that refers to the smell of the sea. Through an audiovisual installation, we evoke the atmosphere of L'Escala, the slow and constant rhythm of a landscape.

 This is a joint project with the dancer and poet Azucena Momo, developed thanks to the Escala International Spring Grant 2021 (special Autumn).

Prize Menció Especial d'Art Jove, Inundart 2022
You can see the project at Casa de la Cultura de Girona from the 5th to the 31st of July, 2022.