Prenem el paisatge com a punt de partida, per observar i per impregnar-nos de l'ara i de l'abans. La vida, la feina, les accions quotidianes, la tradició i les vacances. Una exploració de l'espai que es mostra i l'espai que rebem.
La ‘maresia’ és aquest mot inventat que es refereix a l’olor del mar. Evoquem a través d'una instal·lació audiovisual l'atmosfera de l'Escala, el ritme pausat i constant d'un paisatge. 

Aquest és un projecte conjunt amb la ballarina i poeta Azucena Momo, desenvolupat gràcies a la Beca Internacional de Primavera de l'Escala 2021 (especial tardor). 

Octubre 2021 - Març 2022
El projecte es pot veure a l'Alfolí de la Sal, el Museu de l'Escala, del 5 de març al 3 d'abril de 2022. 
We take the landscape as a starting point, to observe and to immerse ourselves in the present and the past. Life, work, activities from the day a day, tradition and holidays. An exploration of the space shown and the space we receive. 
‘Maresia’ is a word that refers to the smell of the sea. Through an audiovisual installation, we evoke the atmosphere of L'Escala, the slow and constant rhythm of a landscape.

 This is a joint project with the dancer and poet Azucena Momo, developed thanks to the Escala International Spring Grant 2021 (special Autumn).

October 2021 - March 2022