Maresia
Azucena Momo & Maria Alzamora
Instal·lació Audiovisual (2021-2022)
Maresia és un projecte que pren com a punt de partida el caràcter d’un territori i de les persones que l’habiten. El procés de creació està estretament vinculat a la convivència dels elements naturals amb la vida qüotidiana del municipi de l’Escala. Dibuixant així una línia que travessa l’imaginari de les llegendes populars, els textos de l’escriptora Caterina Albert i de l’Azucena Momo i les diferents generacions que han viscut en aquest paisatge. 
La Maresia és un mot canari que es refereix a l’olor del mar.

Aquest és un projecte conjunt amb la ballarina i poeta Azucena Momo, desenvolupat gràcies a la Beca Internacional de Primavera de l'Escala 2021 (especial tardor). 
Premi Menció Especial d'Art Jove d'Inundart 2022Gràcies a aquest premi, el projecte està itinerant a diverses ciutats del territori català (2023).
Audiovisual installation (2021-2022)
Maresia is a project that takes as its starting point the character of a territory and the people who inhabit it. The creation process is closely linked to the coexistence of natural elements with the daily life of the village of l'Escala. Thus drawing a line that crosses the imagination of popular legends, the texts of the writer Caterina Albert and Azucena Momo and the different generations that have lived in this landscape.

Maresia is a Canarian word that refers to the smell of the sea.

 This is a joint project with the dancer and poet Azucena Momo, developed thanks to the Escala International Spring Grant 2021 (special Autumn).

Prize Menció Especial d'Art Jove, Inundart 2022
Thanks to this award, the project is traveling to several cities in the Catalan territory (2023).
Exposicions / Exhibitions: 

- Sala d'Art Jove, Barcelona (2023)
- Museu de la Mediterrània, Torroella de Montgrí (2023)
- Cicle Lúcides, Ermita de Sta. Caterina, Torroella de Montgrí (2022)
- Festival Inund'Art, Casa de la Cultura de Girona (2022)
- Alfolí de la Sal, Museu de l'Escala (2022)