Maria Alzamora
Ordis / Barcelona, 1992

Vivint entre Leeds (Regne Unit) i Catalunya.  

Maria Alzamora és une fotògrafe i dissenyadore gràfique amb gairebé 15 anys d'experiència en la seva pràctica artística. Està especialitzade en projectes relacionats amb el cos humà. Va començar amb NUE (2014-2019) explorant el cos com a paisatge i corporalitat mentre també qüestiona l'ideal social de bellesa. També va comissariar el zine col·laboratiu With myself project (2018), en el qual va convidar gairebé 30 artistes de diferents mitjans artístics per parlar sobre sexualitat. El projecte va formar part del documental de TV3 “El sexe ignorat”.
Més recentment, el seu treball s'ha centrat en el cos a la dansa, explorant la connexió dins d'une mateixe a través del moviment. Aquesta obra s'ha exposat sota el nom El gest mínim al Museu Palau Solterra, Fundació Vila Casas (2021), després de guanyar el segon premi del seu concurs de fotografia l'any 2020. Recentment, junt a la ballarina Azucena Momo, han creat la instal·lació audiovisual Maresia (2021-2022), en què exploren la vídeo-dansa en relació a les característiques d'un territori, el de l'Escala i Sant Martí d'Empúries. Aquest projecte va néixer gràcies a la Beca Internacional Escala (2021) i ha rebut el Premi Menció d'Art Jove de l'Inund’Art Festival (2022), que inclou una itinerància de la peça per diverses ciutats del territori català.
Actualment, està utilitzant la fotografia i el vídeo-art per explorar la relació entre les emocions i el moviment, així com, investigar en torn la corporalitat, el gènere, la sexualitat, etc. 

Premsa
Exposicions

Maria Alzamora
Ordis / Barcelona, 1992
Living between Leeds and Catalonia.
Maria Alzamora is a photographer and graphic designer with almost 15 years of experience in her art practice. They specialize in projects related to the human body. It started with the project NUE (2014-2019), in which explores the body as a landscape and its corporeality while questioning a social idea of beauty. They also curated the collaborative zine With myself project (2018), in which they invited almost 30 artists from different media to speak about sexuality. It was featured in the TV3 documentary “El sexe ignorat”. 
Most recently, their work has been focused on the body in its dancing form, exploring the connection within oneself through movement. This work was exhibited under the name El gest mínim at Museu Palau Solterra, Fundació Vila Casas (2021), after winning the second prize in their photography contest in 2020. Recently, alongside the dancer Azucena Momo, they've also worked on the audiovisual installation Maresia (2021-2022), in which they explore video-dance in relation to the characteristics of a territory: L'Escala and Sant Martí d'Empúries. It was created thanks to the Escala International Grant (2021) and it has received the Young Art Mention Award from Inund’Art Festival (2022), which included an itinerary of the project to various cities in Catalonia. 
They are currently using photography and video-art to explore the relationship between emotions and movement, as well as, investigating around the topics of corporeality, gender, sexuality, etc.

Press
Exhibitions