Maria Alzamora
Ordis (Girona) 1992


Sempre he dibuixat, però no va ser fins que vaig trobar la fotografia que va començar aquest viatge. Tenia 15 anys. Al principi, va ser una manera de relacionar-me amb el meu entorn: l'excusa perfecta per apropar-me al món de la gent, sobretot a la música. Amb el temps, també s'ha convertit en una manera d'entendre'm millor.

M'encanta com la fotografia, el disseny i la il·lustració m'ajuden a connectar amb mi mateixa i amb la gent d'una manera tan especial. Observar com es miren els músics mentre toquen, fer una pluja d'idees sobre quina és la millor manera de representar un missatge, dibuixar durant hores mentre espero el tren...

En definitiva, m'encanta tot allò relacionat amb les arts visuals, l'expressió personal i la comunicació. Cada història necessita el seu canal.
Actualment visc a l'Alt Empordà, on tinc el meu estudi. També em desplaço sovint a Barcelona i Leeds (Regne Unit).

Premsa
Exposicions

Maria Alzamora
Ordis (Girona) 1992

I've been drawing since I was a kid, but it wasn't until I found photography that this journey properly started. I was 15 by then. At the beginning, it was a way to relate to my surroundings: the perfect excuse to get close to peoples worlds, especially to music. With time, it has also become a way to understand myself better. 
I love how photography, design and illustration help me to connect with myself and with people in such a wonderful and mind blowing way. To observe how musicians look at each other while playing, to brainstorm about what's the best way to represent a message, to draw during hours while waiting in trains and airports... 
All in all, I love everything related to visual arts, personal expression and communication. Every story needs its channel.

 
I currently live in the Alt Empordà (an hour away from Barcelona), where I live and have my studio. I also often travel to Barcelona and Leeds (UK) for work.


Press
Exhibitions