Out of place
Hi ha moltes maneres en què et pots sentir fora de lloc. Potser esteu a l'espai equivocat en el moment equivocat. Potser no té res a veure amb el que t'envolta i realment estàs perdut per dins. Desenganxat. Col·locat incorrectament.
Potser estàs fora de lloc o potser és només un sentiment que t'has creat tu mateix.
Il·lustració, text i dissenyMaria Alzamora 
Idioma: Català i Anglès
Data: 2020
Format: acordió 15x15 cm (15 x 90 desplegat)
There are many ways in which you can feel out of place. Maybe you're in the wrong space at the wrong time. Maybe it has nothing to do with what surrounds you and you are actually lost inside. Disengaged. Improperly placed. 
Maybe you're out of place or maybe it's just a feeling you've created yourself.
llustration, text & Design: Maria Alzamora
Language: English & Catalan
Date: 2020
Format: Accordion 15x15 cm (15 x 90 unfolded)