Transformant la por
Aquesta sèrie és una exploració sobre la por a través del moviment. És una oportunitat per connectar amb la cruesa d'aquesta emoció i transformar-la en quelcom tangible. Potser, afegint bellesa a alguna cosa inquietant i perturbadora.

Transforming Fear és un projecte desenvolupat conjuntament amb la ballarina Alma Steiner. En ell, ens obrim lis unis a lis altris amb la voluntat d'enfrontar-nos i reconèixer aquesta complexa emoció. La por està present a les nostres vides en el dia a dia i pot arribar a ser profundament dura i inquietant, però no oblidem que també té les seves qualitats com a mecanisme de supervivència. Per a aquest treball, hem d'enderrocar els nostres murs emocionals i compartir les nostres pors en la seva forma més crua amb l'esperança que transcendissin la conversa i es transmetessin a través de les imatges.

Aquest treball neix a partir d'una proposta d'El Vernissatge
2022 - en curs · Work in progress 
This series is an exploration of the emotion of fear through movement. It is an opportunity to connect with the rawness of such emotion and transform it into something tangible. Perhaps, adding beauty to something disturbing and unsettling.

Transforming Fear is a project developed alongside the dancer Alma Steiner. In it, we open ourselves up to each other with the desire to face and acknowledge this complex emotion. Fear is present in our lives on a day to day basis and it can be deeply hard and disturbing but let’s not forget that it also has its qualities as a survival mechanism. For this work, we had to put our emotional walls down and share our fears in their rawest form hoping they would transcend the conversation and be conveyed through the images. This work was born from a proposal by El Vernissatge. 
2022 - ongoing · Work in progress.